bg
Znalecká kancelář
Poradenství - Oceňování
v oblasti motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky.
ipad

Libor Odvářka

Jsem autorizovaný, soudní znalec provádějící technické posudky o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, o technickém stavu motorových vozidel, strojů a zařízení a autoopravárenství. 

Libor Odvářka, +420 737 272 837

Nabízené služby

Poradenství, oceňování, konzultace, technické posudky o cenách motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky.

• Zajištění leasingu, zpětného leasingu.
• Zajištění úvěru (zástavní úkon).
• Stanovení cen při prodeji, nákupu a pro podnikatelské účely (vyřazení z účetní evidence).
• Pořízení předmětu (zahrnutí do účetní evidence).

• Stanovení výše škody, nákladů na opravu, výše majetkové újmy i pro jednání s pojišťovnou při pojistné události.
• Majetkoprávní spory.
• Ocenění předmětů při rozdělení, sloučení a transformaci společnosti.

• Navýšení jmění společnosti.
• Ocenění předmětů pro účely konkurzního řízení, nebo likvidace.
• Ocenění pro daňové účely.
• Vyřízení pozůstalosti - dědictví.

Podklady

Bude třeba, abyste si nachystali tyto dokumenty:

Background

Má kvalifikace

Po vyučení automechanikem a absolvování střední školy jsem 12 let pracoval jako vedoucí úseku servisních služeb v autoservisu. V průběhu těchto let jsem získal odborné a technické znalosti, které jsou nezbytné pro kvalifikovanou práci soudního znalce. 

Absolvoval jsem postgraduální studium technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v oboru ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělská a manipulační technika. 

V roce 2006 jsem byl jmenován znalcem rozhodnutím Krajského soudu v Brně pro základní obor EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady se specializací motorová vozidla, stroje a zařízení, zemědělská a manipulační technika rozšířené v roce 2012 o obor STROJÍRENSTVÍ, odvětví strojírenství všeobecné, se specializací autoopravárenství a technický stav motorových vozidel.