PODKLADY PRO OCENĚNÍ
CO BUDETE POTŘEBOVAT
  • Název, typ - zařízení, vozu, vìci

  • Výrobce

  • Výrobní čísla, inventární čísla

  • Rok výroby, uvedení do provozu

  • Pořizovací cena

  • Popis, charakteristika stroje, zařízení

  • Technický prùkaz, návod na obsluhu apod.

  • Provedené CO skupin nebo celkové GO, doklady o údržbě apod.

  • Poèet ujetých km u dopravních prostředků, u strojù počet motohodin apod.